Idź do treści

Menu główne:

ELAG - DDD Dezynfekcja, Dezynsekcja, Deratyzacja, Fumigacja, Odśnieżanie, Prace Wysokościowe, Sprzątanie


odkazanie wody

Dezynfekcja wody

Istnieje szerokie spektrum technik do dezynfekcji cieczy i powierzchni. ELAG oferuje kilka metod dezynfekcji z naciskiem na rozwiązania przyjazne środowisku. Są to:
– dezynfekcja ozonem - przemysł farmaceutyczny, woda pitna, woda używana do różnych procesów, woda ultra czysta, dezynfekcja powierzchni
– dwutlenek chloru - woda pitna, dezynfekcja rurociągów
– chlor – woda używana do różnych procesów
– Podchloryn – woda pitna

Co to jest dezynfekcja wody?

Dezynfekcja wody oznacza usuwanie, deaktywację lub zniszczenie mikroorganizmów chorobotwórczych. Podczas procesu dezynfekcji mikroorganizmy są niszczone lub deaktywowane, co hamuje ich wzrost oraz reprodukcję. Jeśli mikroorganizmy znajdują się w wodzie pitnej, jej spożywanie stanowi zagrożenie dla zdrowia człowieka.
Sterylizacja to proces spokrewniony z dezynfekcją. Jednakże, podczas sterylizacji zabijane są wszystkie mikroorganizmy, zarówno szkodliwe jak i nieszkodliwe dla zdrowia człowieka.

Media
Dezynfekcja może być przeprowadzana przy użyciu środków fizycznych lub chemicznych. Środki te usuwają również z wody zanieczyszczenia organiczne, które stanowią substancje odżywcze lub schronienie dla mikroorganizmów. Środki dezynfekujące nie powinny jedynie zabijać mikroorganizmy. Powinny mieć one także efekt rezydualny (residual effect), co oznacza, że pozostają one aktywne w wodzie po zakończeniu procesu dezynfekcji. Środek dezynfekujący powinien zapobiegać rozwojowi mikroorganizmów chorobotwórczych w rurociągach po przeprowadzeniu dezynfekcji. W ten sposób nie dochodzi do ponownego zakażenia mikrobiologicznego.

W dezynfekcji chemicznej mogą być zastosowane następujące środki:
- Chlor (Cl2)
- Dwutlenek chloru (ClO2)
- Podchloryn (OCl-)
- Ozon (O3)
- Brom (Br2), jod (I)
- Chlorek bromu (BrCl)
- Metale: miedz (Cu2+), srebro (Ag+)
- Nadmanganian potasu (KMnO4)
- Fenole
- Alkohole
- Mydła i detergenty
- Sole glinu
- Nadtlenek wodoru
- Niektóre kwasy i zasady

W dezynfekcji metodą fizyczną mogą być zastosowane następujące środki:
- Światło ultrafioletowe (UV)
- Promieniowanie elektronowe
- Promieniowanie gamma
- Fale dźwiękowe
- Ciepło

Jak działa dezynfekcja?

Deaktywacja zanieczyszczenia mikrobiologicznego za pomocą metody chemicznej w wodach naturalnych i nieoczyszczonych jest zwykle etapem końcowym w procesie usuwania mikroorganizmów chorobotwórczych z wody do celów pitnych. Kombinacja etapów oczyszczania (utlenianie, koagulacja, sedymentacja, dezynfekcja, filtracja) sprawia, że woda jest bezpieczna do spożywania. Wiele krajów jako zabieg dodatkowy stosuje drugi stopień dezynfekcji na końcu procesu oczyszczania wody. Chroni to wodę przed zanieczyszczeniem mikrobiologicznym w systemie dystrybucji wody. Bakterie mogą bowiem pozostawać w wodzie po pierwszym etapie dezynfekcji lub przedostawać się do wody podczas płukania zwrotnego (obecność bakterii w wyniku kontaktu z wodą gruntową, która może wnikać przez pęknięcia w rurociągu). Zwykle środek dezynfekujący stosowany w drugim stopniu dezynfekcji tej innym niż aplikowany wcześniej.

Ponowne użytkowanie wody oczyszczonej (recykling wody) zyskuje coraz więcej zainteresowanie:
• Koszt wody użytkowej stale rośnie, podczas gdy zezwolenia na eksploatacje wody gruntowej są coraz rzadziej wydawane. Przewiduje się, że cena wody pitnej wkrótce może wzrosnąć nawet dwa razy w stosunku do obecnej.
• Wiele gałęzi przemysłowych wymaga podgrzania lub chłodzenia wody używanej do danego procesu. Poprzez ponowne jej użycie, zużycie energii oraz koszty eksploatacyjne są niższe.
• Podczas przygotowywania wody używanej do danego procesu pewne elementy są z niej usuwane aby usprawnić działanie systemu, a inne substancje są dodawane w celu poprawy jakości wody i zwiększenia wydajności procesu. Jeśli woda jest recylkulowana, jest ona wolna od niepożądanych elementów a zawiera już substancje dodawane w czasie procesu. W ten sposób koszty są niższe.
• Coraz bardziej surowe wymagania stawiane są co do jakości wody używanej do procesów. Dezynfekcja przy użyciu środków przyjaznych środowisku jest wysoce zalecana. Firma ELAG oferuje dezynfekcje przy użyciu chloru, UV lub ozonu, które są bardzo skuteczne, a zarazem niegroźne dla środowiska.

   

   ELAG - DEZYNFEKCJA, DEZYNSEKCJA, DERATYZACJA

Ul. Bartosza Głowackiego 35 lok 329
20-060 Lublin
tel: 506-345-300
tel: 507-088-123
e-mail: info@ddd-lublin.pl

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE 2010


Powrót do treści | Wróć do menu głównego