Idź do treści

Menu główne:

ELAG - DDD Dezynfekcja, Dezynsekcja, Deratyzacja, Fumigacja, Odśnieżanie, Prace Wysokościowe, Sprzątanie


ochrona roslin

Ochrona roślin

1. Rodzaje chorób, szkodników i chwastów, które w ramach ochrony roślin, zwalczamy i przed którymi zabezpieczamy:

Choroby:

• Fitopatogeny wywołujące choroby wirusowe, bakteryjne i grzybowe

Szkodniki ( w tym również glebowe i przechowalniane):

• Nicienie
• Pajęczaki
• Owady
• Ślimaki
• Gryzonie
• Krety
• Ptaki- szkodniki upraw

Chwasty:

• Jedno- i dwuliścienne


2. Zakres usług:

• Ochrona upraw
• Ochrona i fumigacja (gazowanie) materiału siewnego i roślinnego
• Ochrona roślinności użytkowej i ozdobnej, w tym drzew ( m.i.n zwalczanie szrotówka kasztanowcowiaczka)
• Zwalczanie organizmów szkodliwych podlegających obowiązkowi zwalczania oraz których przywóz jest zabroniony (przepisy kwarantannowe)
• Zwalczanie mchu, glonów i wątrobowców
• Integrowane metody kontroli szkodników roślin (IPM -Integrated Pest Management)
• Odstraszanie ptaków- szkodników upraw i innych szkodników
• Deratyzacja rolnicza (w tym gazowa)
• Fumigacja gleby
• Niszczenie i usuwanie zbędnej (niepożądanej) roślinności ( torowiska, chodniki, podjazdy)
• Zamgławianie zimne i metodą "gorącej chmury"
• Usługi nietypowe


3. Doradztwo techniczne, szkolenia i consulting:

• Diagnostyka entomologiczna (wykrywanie i identyfikacja)
• Diagnostyka fitopatologiczna (wykrywanie i identyfikacja biotycznych czynników chorobotwórczych)
• Diagnostyka chwastów do gatunku,
• Ocena stanu i stopnia zachwaszczenia oraz efektywności zwalczania chwastów
• Dobór herbicydów
• Dokumentacja

Konsultacji udzielają specjaliści z zakresu ochrony i środków ochrony roślin.

Wszelkie usługi wykonywane są zgodnie z aktualnymi standardami, stanem wiedzy i obowiązującego prawa, wymogami szeroko rozumianego bezpieczeństwa zdrowotnego ludzi i zwierząt oraz w poszanowaniu środowiska naturalnego.

   

   ELAG - DEZYNFEKCJA, DEZYNSEKCJA, DERATYZACJA

Ul. Bartosza Głowackiego 35 lok 329
20-060 Lublin
tel: 506-345-300
tel: 507-088-123
e-mail: info@ddd-lublin.pl

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE 2010


Powrót do treści | Wróć do menu głównego