Idź do treści

Menu główne:

ELAG - DDD Dezynfekcja, Dezynsekcja, Deratyzacja, Fumigacja, Odśnieżanie, Prace Wysokościowe, Sprzątanie


Fumigacja

Fumigacja

Fumigacja jest to proces w którym wykorzystuje się związki chemiczne, tzw. fumiganty. Związki te w określonych warunkach temperatury i ciśnienia utrzymują się w stanie gazowym, w stężeniu wystarczającym do zabicia określonego szkodliwego organizmu. Fumiganty działają jako gaz w ścisłym tego słowa znaczeniu.
Przechodzą one jako oddzielne cząstki, co pozwala im przenikać w traktowany produkt i dyfundować z niego z powrotem.
Są szeroko stosowane do zwalczania owadów i innych organizmów żywych.
Ze względu na swoje wyjątkowe własności i znaczne możliwości adaptacji techniki fumigacyjnej, związki te często zapewniają skuteczne i ekonomiczne eliminowanie szkodników w takich warunkach, gdzie inne metody zwalczania są niemożliwe do zastosowania.


Procedury potrzebne w dokonywaniu zabiegów zwalczania szkodników żywności:

• doradztwo,
• zabezpieczenie i przygotowanie obiektu i towaru do gazowania,
• odpowiedni dobór fumigantu,
• nadzorowanie całego procesu gazowania,
• monitorowanie,
• analiza i badanie pozostałości,
• oddanie obiektu do eksploatacji i zwolnienie towarów do obrotu handlowego,
• dokumentowanie procesu fumigacji.


Miejsca i obiekty w których wykonujemy nasze usługi:

• Dezynsekcja drewna wyrobionego (obiekty zabytkowe i sakralne, zbiory muzealne, meble, skrzynie, itp.)
• Fumigacja naczep samochodowych, wagonów kolejowych
• Fumigacja silosów
• Fumigacja produktów rolno-spożywczych
• Fumigacja pustych obiektów
• Trucie drewnojadów
• Fumigacja gleby
• Fumigacja palet i europalet
• Zlecenia nietypowe


Fumigacjia pozwala nam dokonywać zabiegów zgodnie ze wszelkimi zasadami szeroko pojętego bezpieczeństwa, zarówno dla zdrowia i życia ludzi przebywających w sąsiedztwie fumigowanych obiektów jak i dla przechowywanych w nich produktów.

W skrócie Fumigacja to dezynfekcja gazowa:

• magazynów,
• spichlerzy,
• silosów,
• produktów i towarów.


Czynności te wykonujemy w celu wyeliminowania szkodników.

Wszelkie usługi wykonywane są zgodnie z aktualnymi standardami, stanem wiedzy i obowiązującego prawa, wymogami szeroko rozumianego bezpieczeństwa zdrowotnego ludzi i zwierząt oraz w poszanowaniu środowiska naturalnego.

ELAG - DEZYNFEKCJA, DEZYNSEKCJA, DERATYZACJA

Ul. Bartosza Głowackiego 35 lok 329
20-060 Lublin
tel: 506-345-300
tel: 507-088-123
e-mail: info@ddd-lublin.pl

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE 2010


Powrót do treści | Wróć do menu głównego