Idź do treści

Menu główne:

ELAG - DDD Dezynfekcja, Dezynsekcja, Deratyzacja, Fumigacja, Odśnieżanie, Prace Wysokościowe, Sprzątanie


Dezynsekcja

DEZYNSEKCJA

pochodzi od łacińskiego wyrazu insectum – owad, szkodliwych przyrostka de – oznaczającego usuwanie, niszczenie. Jest to zespół zabiegów polegających na zwalczaniu, tępieniu szkodliwych owadów latających i biegających oraz chrząszczy magazynowych (prusaki, mrówki, muchy, komary, wszy, karaluchy, pluskwy, pchły), ich jaj i larw, ze względów sanitarnych jak i gospodarczych.

Dezynsekcja wykonywana jest z założenia jako profilaktyczny monitoring prewencyjny. Inne działania tylko w uzasadnionych wypadkach jak zagrożenie zdrowia lub życia ludzi np. Interwencje bez monitoringu. Owady biegające, takie jak karaluchy (Blatella orientalis), prusaki (Blatella germanica), świerszcz domowy (Acheta domestica), a także biegaczowate (Carabidae) będą monitorowane wewnątrz pomieszczeń Zakładu za pomocą pułapek lepowych z atraktantami pokarmowymi. Pułapki te będą przytwierdzone do ściany lub podłogi. Liczba rozmieszczanych pułapek ulegać będzie zmianie w zależności od stopnia zaatakowania Zakładu. Pułapki zostaną ponumerowane i umieszczone w wyznaczonych miejscach pomieszczeń produkcyjnych. Ich rozmieszczenie zostanie zaznaczone na planie sytuacyjnym poszczególnych pomieszczeń Zakładu.początkowym etapie procesu,nie jest znany stopień zaatakowania obiektu przez owady biegające, przewiduje się kontrolę pułapek w odstępach co 2 tygodnie. Na podstawie wyników tych inspekcji ("Karta przeglądu pułapek na owady biegające") nastąpi ocena stopnia infestacji, po czym podjęte zostaną działania korygujące, a więc ewentualne zwiększenie liczby rozstawionych pułapek lub zmiana miejsc ich usytuowania, a w ostateczności wdrożenie, w przypadku ściśle uzasadnionym, procedury naprawczej, tj. awaryjnej, wyłącznie w okresie przerw produkcyjnych.

Monitoring
na tzw. "owady biegające" będzie prowadzony we wszystkich pomieszczeniach produkcyjnych i socjalnych wokół produkcji i chłodni. Szczególna uwaga zostanie skierowana na pomieszczenia produkcyjne, wilgotne i ciepłe, gdzie warunki środowiskowe mogą sprzyjać występowaniu owadów.

W związku z coraz większą odpornością szkodników na trucizny oraz od warunków panujących w obiektach, usługi wykonujemy następującymi metodami:

Chemiczna
- oprysk
- opylanie
- zamgławianie
- areozolowanie
- żelowanie
- gazowanie (fumigacja)

Mechaniczna
- wyłapywanie
- trzepanie
- oczyszczanie

Fizyczna
- para
- ogień
- gorące powietrze
- promieniowanie ultrafioletowe

Biologiczna
- pułapki feromonowe
- za pomocą innych organizmów żywych

Zastosowanie właściwej metody następuje po rozpoznaniu obiektu i identyfikacji szkodnika. Firma posiada uprawnienia do wykonywania zabiegów fumigacji gazami zaliczanymi do toksycznych i bardzo toksycznych (dawniej I i II klasa toksyczności).
Specjalizujemy się oraz mamy swoje niezawodne metody w zwalczaniu szkodników bardzo dokuczliwych i niebezpiecznych dla człowieka jak i dla jego otoczenia, tj. szerszenie i osy.
Zwalczamy i zabezpieczamy przed wszelkimi rodzajami owadów (szkodników), które w ramach higieny sanitarno-epidemiologicznej, weterynaryjnej oraz ochrony roślin występują w naszym środowisku naturalnym.

Zakres usług i zabezpieczeń:

• Tępienie owadów w pomieszczeniach mieszkalnych, biurowych, produkcyjnych, magazynowych itp. środkami chemicznymi
• Opryski,
• Gazowanie,
• Zamgławianie zimne i gorące (termiczne),
• Żelowanie
• Zabiegi doraźne
• Higiena sanitarna
• Zwalczanie szkodników żywności
• Odkomarzanie
• Odkaraluszanie
• Odmrówczanie
• Zabezpieczanie terenów otwartych
• Ochrona przed insektami sanitarnymi
• Projektowanie, instalacja, obsługa i nadzór systemów ochrony przed owadami
• Monitoring (kontrola aktywności owadów)
• Dezynsekcja w HACCP - systemach zapewniania najwyższą jakość w przetwórstwie rolno-spożywczym oraz przemyśle farmaceutycznym
• Profilaktyka i zwalczanie zagrożeń sanitarnych
• Doradztwo techniczne i consulting:
• Diagnostyka i identyfikacja infestacji
• Kontrola szkodników owadzich (Pest Control)
• Owadoszczelność (insectproofing)
• Dokumentacja, procedury
• Diagnozy i procedury sanitarne
• Zapobieganie i zwalczanie skażeń biologicznych
• Odstraszanie szkodników owadzich
• Usuwanie owadów (osy, szerszenie) i ich gniazd, kokonów
• Przeciwdziałanie insektom drażniącym zwierzęta
• Usługi dla rolnictwa z zakresu DDD w tym gazowanie zbóż, surowców roślinnych i płodów rolnych
• Zwalczanie owadów niszczących rośliny (IPM)
• Dezynsekcja gazowa i zabezpieczenie magazynów,
• Termodezynsekcja
• Dezynsekcja i ochrona drewna wyrobionego, impregnacja elementów drewnianych,
• Czyszczenie, dezynfekcja i dezynsekcja orurowania (armatury), komór, zbiorników i zsypów.
• Deakaryzacja- zwalczanie roztoczy alergogennych i zabezpieczenia przeciwalergiczne
• Wszelkiego rodzaju inne usługi nietypowe !!!

ELAG - DEZYNFEKCJA, DEZYNSEKCJA, DERATYZACJA

Ul. Bartosza Głowackiego 35 lok 329
20-060 Lublin
tel: 506-345-300
tel: 507-088-123
e-mail: info@ddd-lublin.pl

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE 2010


Powrót do treści | Wróć do menu głównego