Idź do treści

Menu główne:

ELAG - DDD Dezynfekcja, Dezynsekcja, Deratyzacja, Fumigacja, Odśnieżanie, Prace Wysokościowe, Sprzątanie


Dezynfekcja

Dezynfekcja (po polsku dosłownie oznacza odkażanie).

Postępowanie mające na celu maksymalne zmniejszenie liczby drobnoustrojów w odkażanym materiale. Dezynfekcja niszczy formy wegetatywne mikroorganizmów (bakterii, riketsji, wirusów), a nie zawsze usuwa formy przetrwalnikowe. Dezynfekcja dotyczy wyłącznie przedmiotów i powierzchni użytkowych. Celem dezynfekcji jest zapobieganie rozprzestrzeniania się różnego rodzaju chorób zakaźnych w ich środowisku poprzez przerwanie łańcucha, w którym drobnoustroje mogą rozprzestrzeniać się i doprowadzić do zakażenia.

Wyniki dezynfekcji zależą od trzech czynników:

• drobnoustroju – gatunek, liczba, aktywność,
• środka dezynfekcyjnego – właściwości chemiczne i fizyczne, stężenie, czas działania,
• środowiska – temperatura, wilgotność, obecność materii organicznej, pH, poziom kationów.

Do dezynfekcji stosuje się metody fizyczne i chemiczne.

Czynniki fizyczne używane do dezynfekcji:

• Para wodna - do dezynfekcji wcześniej oczyszczonego sprzętu, odzieży, unieszkodliwiania odpadów, używa się pary wodnej w wysokiej temperaturze pod zmniejszonym ciśnieniem. Pary wodnej pod normalnym ciśnieniem używa się do odkażania np. wyposażenia sanitarnego.
• Promieniowanie - do odkażania używa się promieni UV o długości fali 256 nm, które niszczą drobnoustroje w powietrzu i na nie zasłoniętych powierzchniach.
• Wysoka temperatura

Czynniki chemiczne używane do dezynfekcji:

• czwartorzędowe sole amoniowe
• alkohole, np. alkohol etylowy, alkohol izopropylowy
• aldehydy, np. formaldehyd, aldehyd glutarowy
• związki fenolowe, np. krezol, rezorcynol
• biguanidy, np. chlorheksydyna
• związki metali ciężkich, np. srebra, miedzi, rtęci
• związki halogenowe, np. jodyna, chloramina, jodofory
• fiolet krystaliczny (barwnik), mleczan etakrydyny (Rivanol)
• utleniacze - nadtlenki, np. H2O2 lub nadmanganiany, np. nadmanganian potasu
• tenzydy, np. mydła
• kwasy i zasady.

Im dłuższy jest czas działania i stężenie środka dezynfekcyjnego, tym większa liczba drobnoustrojów zostanie zniszczona. Ze względu na to, iż środki chemiczne zwykle nie działają w środowisku suchym, ważny jest również stopień ich wilgotności, co jest szczególnie ważne w dezynfekcji powietrza.

Zakres usług:

• dezynfekcja pomieszczeń po zmarłych,
• dezynfekcja pomieszczeń po zalaniu, np. fekaliami,
• dezynfekcja pomieszczeń po spaleniu,
• dezynfekcja obiektów kwaterunkowych (pokoje hotelowe itd),
• odkażanie pomieszczeń, środków transportu, śmietników itp.
• dezynfekcja budynków mieszkalnych i pomieszczeń inwentarskich
• dezynfekcja pomieszczeń magazynowych, socjalnych, produkcyjnych oraz ciągów komunikacyjnych
• dezynfekcja urządzeń chłodniczych
• dezynfekcja środków transportu
• czyszczenie i dezynfekcja klimatyzacji i przewody wentylacyjnych
• dezynfekcja wody i ścieków (uzdatnianie wody)
• deodoryzacja - neutralizacja nieprzyjemnych zapachów w pomieszczeniach
• Dezynfekcja odgrzybiająca
• Deodoryzacja (dezodoryzacja) przemysłowa i doraźna
• Odświeżanie i perfumowanie atmosfery
• Odkażanie - po skażeniach biologicznych i chemicznych
• Neutralizacja - zobojętnianie
• Dezynfekcja w higienie sanitarnej
• Odkażanie rur kanalizacyjnych, pływalni, studni i basenów
• Szybkie oceny stanu higieny oraz skuteczności mycia i dezynfekcji
• Szybkie testy
• Usługi nietypowe

ELAG - DEZYNFEKCJA, DEZYNSEKCJA, DERATYZACJA

Ul. Bartosza Głowackiego 35 lok 329
20-060 Lublin
tel: 506-345-300
tel: 507-088-123
e-mail: info@ddd-lublin.pl

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE 2010


Powrót do treści | Wróć do menu głównego